Kontakt


Milorad Oljača
dir.

Miloša Obrenovića broj 1

79101 Prijedor

tel.065/ 080- 810

e-mail: medialed@ymail.com

web: media-led.rs.ba